Har ditt företag drabbats ekonomiskt av covid-19?


Vi hjälper små och medelstora företag i Jönköpings län att hitta rätt när det gäller andra aktörers möjliga stöd och insatser. Både i en akut situation och på lite längre sikt. Vi kan också vara ett bollplank i brådskande frågeställningar. All vår hjälp är kostnadsfri. För din trygghet har vi tystnadsplikt.

Kontakta oss

Frågor och svar