Hur kan jag minska mina personalkostnader?

Du behöver börja med att se över vilken personal du kan friställa. Se över vilka anställningsavtal du har med dina anställda.

Det finns även möjlighet att få stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket. Mer info hos Tillväxtverket.

Regeringen har även gjort lättnader när det gäller arbetsgivaravgifter för företag med upp till 30 anställda, sänkta egenavgifter och kompensation för ökande sjukkostnader. Läs mer hos Skatteverket och hos Försäkringskassan.