Jag behöver ta in utländska säsongsarbetare, går det och vilka regler gäller?

Reglerna för att ta in säsongsarbetare från utlandet är samma nu som innan Sverige drabbades av coronaviruset. Däremot kan det vara svårt för arbetare att lämna sitt hemland, att komma in i Sverige och att sedan ta sig hem igen när säsongen är slut. Det finns olika regler för resor inom EU-länder samt till och från länder utanför EU.

Personer som ska jobba inom livsmedelsproduktion i lantbruket har i vissa fall bedömts kunna falla in under undantaget för samhällsviktig funktion. Dessa kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan. Bedömningen av om en utlänning omfattas av något av undantagen görs alltid vid gränskontrollen.

Polismyndigheten anser dock inte att undantaget gäller för personer som ska jobba med till exempel skogsbruk eller trädgårdsarbete. Denna tolkning delas även av EU som nämner specifikt ”seasonal workers in agriculture” som ett exempel på personer som kan anses utföra nödvändiga funktioner.

Migrationsverket