Kan jag få a-kassa som företagare?

Du kan, om du har Aktiebolag och om Skatteverket godkänt att ditt företag är vilande eller upphör, ta ut arbetslöshetsersättning/a-kassa.

Har du enskild firma måste ditt bolag upphöra för att du ska ha rätt till arbetslöshetsersättning/a-kassa.

Det finns vissa krav, bland annat att förutsättningarna för att driva din verksamhet måste vara borta och att du ska ha anmält dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen.