Kan jag vänta med att betala in skatt och moms?

Du kan ansöka om att få skjuta upp betalningen av vissa skatter och avgifter som du redan har redovisat. Det kallas för anstånd. Bolaget betalar en ränta på beloppet som du får anstånd med. För anståndet som kallas för tillfälligt anstånd betalar du även en avgift på 0,3 procent av beloppet varje månad. Vare sig räntan eller avgiften är avdragsgill i verksamheten. Läs mer hos Skatteverket