Vad finns det för möjlighet att låna pengar?

Likviditetslån med statlig lånegaranti

Många banker erbjuder likviditetslån med statlig lånegaranti. Det innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns inget formellt krav på företagsstorlek för att kunna delta i programmet.

Banker ansluter sig till garantiprogrammet genom att ansöka hos Riksgälden. Lånen har en individuell ränta och löptiden kan vara upp till 36 månader.

Almis brygglån

Bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige som har finansieringsbehov till följd av coronavirusets spridning, kan ansöka om Almis Brygglån. Lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där företagaren kan diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på kassaflöde, resultat- och balansräkning. Läs mer på Almis webbplats.