Vad finns det för möjligheter att avsluta verksamheten?

Coronakrisen kommer så småningom att avta. Se i första hand över vilka möjligheter du har att övervintra ditt företag. Det finns olika alternativ för att vila ett företag beroende på vilken företagsform du har. Mer information på Bolagsverkets webbplats.

Behöver du lägga ned ditt företag (likvidation) bör det ske under planerade former tillsammans med redovisningsfirma/revisor. Hur det går till beror på vilken företagsform du har.  

Att försätta företaget i konkurs bör vara den sista utvägen. Konkurs innebär en juridisk process där en persons eller ett företags affärer måste avslutas och tillgångarna säljas för att betala skulderna. Det går olika till beroende på vilken företagsform du har.