Vad gäller om någon blir sjuk?

Regeringen har med anledning av coronaepidemin beslutat om ändringar av regler för sjukersättning. Ändringarna innebär bland annat förändringar på följande områden:

  • Ersättning för sjuklönekostnader
  • Sjukpenning till egenföretagare
  • Karensavdraget slopas
  • Slopat krav på läkarintyg