Vad gör jag om jag inte är med i a-kassan?

Regeringen har lämnat förslag om att tillfälligt göra förändringar angående a-kassan för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Förslaget innebär i korthet:

  • En medlemsmånad räknas som fyra
  • Kravet på arbetad tid lättas upp
  • Ersättningstaket blir högre
  • Karensdagarna slopas
  • Lättare för företagare att få ersättning

Läs mer på Sveriges a-kassors webbplats.