Om tjänsten Företagsakuten Jönköpings län

Många företag i Jönköpings län har lidit stor ekonomisk skada till följd av coronapandemin. För att på olika sätt hjälpa dessa att ta sig igenom krisen har Region Jönköpings län tagit initiativ till att temporärt upprätta en företagsakut under perioden 1 januari till 30 juni 2021. Företagsakuten riktar sig till små och medelstora företag i länet med 1-249 anställda.